Podporujeme Člověka v tísni

Člověk v tísni

Společnost TOPWET s.r.o. je sponzorem organizace Člověk v tísni.

Humanitární pomoc nevládní neziskové organizace Člověk v tísni se v České republice zaměřuje zejména na pomoc lidem v dlouhodobé nouzi, vzdělávací a osvětovou činnost, v Praze a desítkách českých měst organizuje každoročně festival Jeden svět a pomáhá v případě větších humanitárních katastrof, jako jsou povodně.

Velmi nás těší, že můžeme tuto organizaci podporovat.

Více informací naleznete na www.clovekvtisni.cz

TOPWET s.r.o.