Pro správnou funkčnost těchto stránek používáme soubory cookies (více informací zde). Kliknutím na tlačítko “Souhlasím” souhlasíte s jejich užitím (více informací zde).

Moderní trendy odvodnění teras, balkonů a lodžií

Nové terasové doplňky pro střešní a balkonové vpusti společnosti TOPWET udávají trend v oblasti odvodnění teras. Vývoj započatý na jaře roku 2014 od začátku reflektoval požadavky firem realizujících střešní pláště na systémové a jednoduché řešení při provádění a pružnost při hledání atypických řešení. Nové doplňky byly oficiálně představeny na veletrhu Střechy Praha, kde se ihned setkaly s pozitivními ohlasy.

 

VÝVOJ

Společnosti TOPWET od svého vzniku vždy kladla důraz na spolehlivost a snadnou montáž svých střešních prvků. Prosadila se s integrovanou manžetou hydroizolace, kdy ručí za vodotěsnost napojení manžety ve vpusti a zároveň usnadní montáž a izolaci vpusti samotným izolatérům a zároveň eliminuje vznik chyby lidským faktorem. Stejnou filozofii si vytyčila na začátku roku 2014, kdy začala vyvíjet nové terasové doplňky.

Bylo nutné navrhnout takový systém, který je kompatibilní se stávajícím výrobním programem, zároveň ale co možná nejméně komplikovaný, takový, který umí s pár segmenty zajistit odvodnění jakékoliv běžné skladby terasy, balkonu či lodžie. To znamená, že některé segmenty bylo potřeba vyvinout tak, aby v závislosti na navržené skladbě mohly plnit i různý účel. Výsledkem jsou celkem 4 segmenty, jejichž spojování je jako skládačka a vzájemné spojování probíhá pomocí o-kroužku, gumičky, která jednotlivé segmenty zajistí pevně tak, že je nerozpojí ani případné sání větru. Segmenty jsou plochý koš TW PLK, odvodňovací kroužek TW ODK, rámeček s pochozí nerezovou mřížkou TW RAM a prodlužovací nástavec TWN TER. Všechny segmenty jsou vyrobeny z vysoce pevného a UV stabilního polyamidu.

 

DRUHY ODVODŇOVANÝCH SKLADEB NA TERASÁCH, BALKONECH A LODŽIÍCH

   

Pochozí krytina Je to nejjednodušší druh terasové skladby, respektive se v podstatě nejedná ani o skladbu terasy, ale pouze o pochozí krytinu (termoplastická folie, asfaltový pás apod.). Spíše se bude jednat o dočasné řešení. Použije se plochý ochranný pochozí koš TW PLK. Plochý koš byl navržen tak, aby nemohlo dojít ke zranění ani při nášlapu bosou nohou.

   

Skladba terasy s dlažbou lepenou na roznášecí betonovou mazaninu

 

V ČR sice stále nejrozšířenější skladba na terasách, ale v dnešní době je již technicky překonaná skladbami s drenážní vrstvou. I při použití voděodolných flexibilních lepidel nelze zamezit vnikání vlhkosti do souvrství skladby, po delší době vlivem střídání teplot k popraskání, protože přebytečná voda zůstává ve skladbě. Pro řešení takové terasy se používá terasový nástavec TW TER. Skládá se ze segmentu rámečku s pochozí nerezovou mřížkou a odvodňovacího kroužku, ten se ale ve skladbě bez drenáže nepoužije.

   

Skladba terasy s dlažbou lepenou na roznášecí betonovou mazaninu včetně drenážní vrstvy

 

V současné době na vzestupu díky osvětě odborných firem. Drenáž umožní přebytečné vlhkosti, která se do skladby dostane, odtéct směrem ke vpusti. Současně slouží jako vrstva expanzní, která pojme část dilatací vlivem teplot. Takové řešení, pokud je správně provedeno, zásadním způsobem eliminuje popraskání vlivem střídání teplot.

   

Skladba terasy s dlažbou lepenou na stěrkovou hydroizolaci

 

Jedná se o jednoduchou skladbu. Pro řešení takové terasy se používá terasový nástavec TW TER. Skládá se ze segmentu rámečku s pochozí nerezovou mřížkou, který se v drážce seřízne tak, aby na gumičku zůstala pouze poslední horní drážka, a odvodňovacího kroužku, ten se ale nepoužije. Rámeček na mřížku ze vpusti vyčnívá o 10 mm, což odpovídá výšce lepidla s dlažbou.

   

Skladba terasy s dlažbou v podsypu

 

Skladba často používaná na terasách jako přitěžovací vrstva s velmi dobrou odolností proti střídání teplot. Pro řešení takové terasy se používá terasový nástavec TW TER. Skládá se ze segmentu rámečku s pochozí nerezovou mřížkou a 3 odvodňovacích kroužků v závislosti na výšce souvrství, lze nastavit dalším odvodňovacím kroužkem.

   

Skladba terasy s dlažbou na terčích

 

Skladba, která si začíná získávat oblibu, je z hlediska kontroly těsnosti hydroizolace a rekonstrukcí tou nejspolehlivější. Hydroizolace není zabudovaná mezi dalšími vrstvami, ale leží volně pod dlažbou na terčích. Je na posouzení, zda se přes spáry vůbec dostanou tak velké nečistoty, aby vpust ucpaly, pokud ano, tak se použije perforovaný koš TWOK. Ten se skládá z odvodňovacího kroužku a plochého koše.

   

Skladba terasy s vrstvou kačírku

 

Skladba, která často doprovází skladby teras s dlažbou v podsypu jako obsyp v okolí atik. Pokud je vpust umístěna ve vrstvě kačírku, je zapotřebí použít perforovaný ochranný koš pro střechy s přitěžující vrstvou kačírku TWOK a ten vytáhnout minimálně 40 mm nad přilehlou úroveň kačírku. Skládá se z plochého koše a výšky se řídí v závislosti na počtu použitých odvodňovacích kroužků (á 33 mm).

 

ZAMEZENÍ NEŽÁDOUCÍM PACHŮM NA TERASÁCH, BALKONECH A LODŽIÍCH

Vpusti na terasách by neměly být napojeny na jednotnou kanalizaci, ale pouze na oddílnou dešťovou kanalizaci. K zápachu by teoreticky nemělo dojít, ale v praxi k tomu často dochází. Technicky jsou dvě řešení jak zamezit zápachu. Použitím suché (mechanické) nebo vodní zápachové uzávěry.

   

TWZU KL U teras, které jsou umístěny v exteriéru s volnou cirkulací vzduchu, je nutné použít suchou mechanickou klapku nové generace TWZU KL, která sice nemá účinnost 100 %, ale v místech s volnou cirkulací vzduchu žádný zápach nebude cítit. Při teplotách kolem bodu mrazu klapka nezamrzne a naopak v létě nedojde k vyschnutí vodního sloupce.

   

TWZU

 

U teras, které jsou umístěny v interiéru (což možná na první pohled zní nesmyslně, v tomto případě si pod nimi představme skladbu například zimní zahrady), kde bude zajištěn odtok vody, je tam zajištěno temperování a místnost nemá volnou cirkulaci vzduchu, je nutné použít vodní zápachovou uzávěru nové generace TWZU, která má 100% účinnost.

TWZU KL TWZU


PODKLADY PRO FÁZI PROJEKTU A REALIZACI ODVODNĚNÍ STŘEŠNÍCH TERAS

Pro projekční firmy je k dispozici kompletní technická dokumentace jednotlivých prvků včetně vzorových skladeb a detailů zmíněných výše. Pro realizační firmy jsou zajištěny montážní návody pro správné provedení a veškeré doklady jako technické listy nebo prohlášení o shodě.

Pro jakékoliv dotazy, třeba přímo z konkrétní realizované terasy, jsou k dispozici technici s odbornými znalostmi.

Ing. Martin Pánek – technik společnosti TOPWET s.r.o.