Systém signalizace defektu hlavní hydroizolace a odvodnění pojistné hydroizolační vrstvy Kontrolní signalizace a komíny

Systém určený pro detekci vody na vrstvě pojistné hydroizolační vrstvy v případech defektu hlavní hydroizolace. V případech, kdy nelze dispozičně zajistit kontrolu z interiéru, ale lze ji zajistit přímo ze střechy. Kontrolní komín vodotěsně napojený na vrstvu pojistné hydroizolace umožňuje, díky rezervoáru, vizuální kontrolu, zda se na vrstvě pojistné hydroizolace vyskytuje vrstva vody. Kontrolní komíny je potřeba umísťovat v nejnižších místech spádové vrstvy, ale nesmí být umístěny v bezprostřední blízkosti vpustí, aby bylo střešní prvky možné spolehlivě vodotěsně opracovat.

MONTÁŽNÍ POSTUP:

  1. Ve spádové vrstvě si připravíme otvor Ø 110 mm a hloubky 20 mm.
  2. Osadíme kontrolní komín do připraveného zahloubení.
  3. Zakotvíme prvek ve 4 kotevních bodech. Typ kotvicího prvku volte podle typu podkladu.
  4. Přelepíme, případně natavíme v případě pojistné hydroizolace z asfaltových pásů na základnu.
  5. Po provedení ostatních vrstev střešního pláště je nutné prostup přes hlavní hydroizolaci zaizolovat. V případě hlavní hydroizolace z fólie na bázi PVC lze použít těsnicí manžety TWUT 110, nebo v případě hlavní hydroizolace z asfaltových pásů lze použít těsnící manžety TWUB 110.
TypCena / ks
bez DPH
Výkresová
dokumentace
TWO SIGNna zakázku
Technické informace a výkresová dokumentace
Technické parametry – schéma s rozměry

Produkty