Systém signalizace defektu hlavní hydroizolace a odvodnění pojistné hydroizolační vrstvy Signalizace defektu střešního pláště

Detekce vody s odvodněním pojistné hydroizolace

  • Patentovaný systém detekce spojené s odvodněním
  • Flexibilní potrubí umožnuje snadné napojení na dešťové potrubí
  • Spolehlivá detekce vody pro kontrolu z interiéru
  • Odvodnění pojistné hydroizolace s ochranou proti zpětnému vzdutí

Detekce vody na pojistné hydroizolační vrstvě

  • Unikátní systém detekce vody
  • Umožňuje detekci vody z interiéru, nebo ze střechy
  • Flexibilní potrubí umožnuje snadné napojení na dešťové potrubí

Produkty