Pro správnou funkčnost těchto stránek používáme soubory cookies (více informací zde). Kliknutím na tlačítko “Souhlasím” souhlasíte s jejich užitím (více informací zde).

Střešní systémy pro hospodaření s dešťovou vodou Smart Roof Solutions

Pojem Smart City se v průběhu několika posledních let rozšířil do celého světa. Města nejen po celé Evropě se snaží rozvíjet „chytrým“, a tedy moderním způsobem. Proto i náš koncept Smart Roof Solutions se drží společného jmenovatele, tedy snahy o inovativní postupy. Systém střešních souvrství prezentují efektivní využívání recyklovaných materiálů a hledání nových konceptů vedoucích ke snižování spotřeby energií a eliminaci zátěže životního prostředí. V jednotlivých systémech klademe důraz na využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů, organické materiály jsou výhradně lokálními produkty České republiky.

Pro bližší informace kontaktujte našeho specialistu na Smart Roof Solutions

Mobil +420 720 970 740
E-mail smart@topwet.cz

Retenční zelená střecha

Jednoduchý systém a jednoduchá realizace

 • Zelená střecha zadržuje dešťovou vodu a spolu s rostlinami vrací část této vody do atmosféry odpařováním a transpirací (evapotranspirací)
 • Přívalový déšť, který opouští střechu, je zpožděn a zároveň snížen jeho objem
 • Voda z přívalových srážek, která odchází ze zelené střechy, je čistší než odtok z konvenční střechy
 • Zadržení a zpoždění odtoku snižuje napětí na infrastruktuře a kanálech pro dešťovou vodu
 • Úspory nákladů z decentralizování opatření ke zmírnění dešťové vody snižují potřebu rozšíření nebo obnovy související infrastruktury
 • V létě zelená střecha chrání budovu před přímým slunečním zářením
 • V zimě zelená střecha minimalizuje tepelné ztráty díky dodatečné izolaci na střeše
 • Úspora energie znamená méně emisí skleníkových plynů

Skladba zelené retenční střechy

 • Vegetace
 • Substrát
 • Hybridní deska WetBoard
 • z recyklovaných materiálů
 • Geotextilie

Retenční zelená střecha

Retenční modrá střecha

Střecha je navržena tak, aby ukládala dešťovou vodu, a může tak v závislosti na konstrukci poskytnout řadu výhod

 • Dočasné ukládání srážek pro zmírnění dopadů odtoku do stokové sítě
 • Využití pro rekreaci nejen v kombinaci se zelenými střechami
 • Lze kombinovat s otevřenými vodními plochami
 • Vhodné také pro umístění pod dlažbu
 • Mohou tvořit odtokovou a podpůrnou vrstvu pro zelené střechy
 • Voda z přívalových srážek, která odchází z modré střechy, je čistší než odtok z konvenční střechy

Skladba modré retenční střechy

 • Kačírek
 • Geotextilie
 • Hybridní deska WetBoard
 • z recyklovaných materiálů
 • Geotextilie

Retenční modrá střecha

Retenční střecha

Jedná se o systém s klasickým pořadím vrstev střešního pláště, kde klíčovým prvkem je retenční vtok. Funkce retenčního vtoku zajišťuje po kritickou dobu přívalových srážek regulovaný odtok vody do kanalizace.

V současné době je jediným řešením pro zpomalení přívalových srážek na ploše ploché střechy vegetační střecha, kde pořizovací cena retenčních opatření je až o 90 % vyšší než u retenční ploché střechy.

Hlavní funkce řešení: dočasné ukládání srážek pro zmírnění dopadů odtoku do stokové sítě.

 • Rychlejší realizace a snadnější údržba, a tím i výrazné snížení nákladů na pořízení a údržbu
 • Určení libovolné hodnoty a doby přípustného odtoku na základě vyjádření dotčených orgánů a únosnosti retenční střechy
 • Hydroizolace je snadno přístupná a z toho vyplývá, že případná oprava vad a poruch je jednodušší než u zakryté hydroizolace vegetačních střech
 • Menší statické nároky na nosnost střešní konstrukce než u vegetačních střech

Fáze 1: Běžná intenzita srážek
Voda volně odtéká spodními otvory do kanalizace, stejně jako u běžných střešních vtoků

Fáze 1

Fáze 2: Přívalové srážky
Voda vystoupává a spodními otvory retenčního vtoku je zajištěn odtok odpovídající přípustnému odtoku na základě vyjádření dotčených orgánů

Fáze 2

Fáze 3: Překročení 15 minut přívalových srážek
Voda odváděna bezpečnostním přepadem v horní části retenčního vtoku

Fáze 3

Produkty